Chat with us, powered by LiveChat
 

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 roku,
 • kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 roku,

chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje części:

 • teoretyczną, realizowaną przez doświadczonych ekspertów na terenie Kancelarii Transportowej KOBEN w Katowicach lub w Bielsku-Białej (do wyboru),
 • praktyczną, podczas której będziesz doskonalić swoje umiejętności za kierownicą nowoczesnego samochodu ciężarowego w Sosnowcu.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem państwowym. Osobie szkolona, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Rodzaje szkoleń

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej (280 godzin):

 • 195 godzin teorii – część podstawowa (dla prawa jazdy wszystkich kategorii),
 • 65 godzin teorii – część specjalistyczna przeprowadzana wyłącznie po zakończeniu części podstawowej (dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E),
 • 16 godzin w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin):

 • 97 godzin teorii – część podstawowa (dla prawa jazdy wszystkich kategorii),
 • 33 godziny teorii – część specjalistyczna (dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E),
 • 8 godzin zajęć w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin praktycznych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu przez formularz lub telefonicznie:  +48 500 415 527.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
 • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszych doradców lub zamów usługę już dzisiaj!