Chat with us, powered by LiveChat

Legalizacja kar za 45-h odpoczynek w kabinie.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, do których odnosi się art. 8 ust. 6. Rozporządzenia 561/2006, a tym samym zalegalizował kary nakładane przez państwa członkowskie.

Sprawa dotyczyła kary 1.800 € nałożonej przez Belgię na belgijskiego przewoźnika Vaditrans za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu przez jego kierowcę.

Podobne kary obowiązują we Francji, Niemczech i Luksemburgu.

Holandia już zapowiedziała, że na kierowców nakładane będą kary w wysokości 1500 €.

W ocenie Trybunału, przepisy Rozporządzenia 561/2006 mają na celu poprawę warunków pracy kierowców, a odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu nie jest zgodny z założeniami tegoż rozporządzenia.

Trybunał uznał również, że państwa członkowskie mają pełną swobodę w zakresie stosowania kar za naruszenie przedmiotowego zakazu.

Można się spodziewać, że podobne regulacje wprowadzą pozostałe państwa członkowskie.

Zapraszamy na naszą bezpłatną konferencję, na której temat zostanie obszernie omówiony. Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

RADCA PRAWNY MAREK KLIŚ

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN