Chat with us, powered by LiveChat

Londyn – opłaty za przejazd w strefie Niskiej Emisji Spalin.

Strefa Niskiej Emisji Spalin w Londynie obowiązuje od 4 lutego 2008 r. Przewoźnik podróżujący po wskazanej strefie ma obowiązek uiścić opłatę, jeżeli jego pojazd nie spełnia wymagań ekologicznych, oraz zarejestrować pojazd w odpowiednim angielskim systemie. W przypadku braku uiszczenia opłaty lub braku zgłoszenia pojazdu, na przewoźnika może zostać nałożona kara w wysokości ponad 7 tysięcy polskich złotych.

mapa londyn

Emisja zanieczyszczeń:

  • Od 4 lutego 2008 roku, standardy Euro III dla aerozoli atmosferycznych (PM) w przypadku samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 12 ton
  • Od 7 lutego 2008 roku, standardy Euro III dla aerozoli atmosferycznych (PM) w przypadku samochodów ciężarowych o masie między 3.5 tony, autobusów i autokarów
  • Od 3 stycznia 2012 roku, standardy Euro 3/III dla aerozoli atmosferycznych (PM) dla większych vanów i minibusów
  • Od 3 stycznia 2012 roku, standardy Euro 4/IV dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 3.5 tony, autobusów i autokarów

Tabela opłat:

tabela opłat londyn

W przypadku, kiedy pojazd spełnia wymagania ekologiczne Niskiej Emisji Spalin, zobowiązani jesteśmy zarejestrować pojazd do systemu za pomocną odpowiedniego formularza zgłoszeniowego https://legacy.epcplc.com/clients/tfl/lez/application.php

Do formularza rejestracji dołączyć należy następujące dokumenty:

  • Dokument rejestracji pojazdu – należy przesłać kopię stron 1 i 2 dokumentu V5C w formacie A4.
  • Jeśli pojazd miał zamontowane urządzenie redukujące, należy dostarczyć kopię Certyfikatu kontroli lub Certyfikatu montażu od uznanego organu (należy odwiedzić stronę tfl.gov.uk/lezlondon, aby przejrzeć aktualną listę uznanych organów).
  • Jeśli pojazd ma silnik spełniający wymagane lub wyższe normy emisji, lub jeśli zamontowano inny silnik, należy dostarczyć kopię świadectwa homologacji typu pojazdu lub silnika od producenta. Zamiennie można dostarczyć pisemną deklarację na papierze firmowym producenta wraz z dowodem, takim jak oficjalna karta producenta.
  • Jeśli w pojeździe zmieniono układ paliwowy tak, aby był zasilany gazem, należy dostarczyć kopię Certyfikatu kontroli lub Certyfikatu montażu od uznanego organu (należy odwiedzić stronę tfl.gov.uk/lezlondon, aby przejrzeć aktualną listę uznanych organów).
  • Przekazując inne informacje aktualizujące rejestr TfL, należy upewnić się, że dołączono odpowiednią dokumentację, np. list od producenta potwierdzający dane pojazdu lub kartę producenta.

Ważne, aby wszystkie dołączone do formularza kopie wymaganych dokumentów muszą być czytelne, w przeciwnym razie mogą być Państwo poproszeni o dostarczenie kolejnych dowodów. Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone, dlatego nie należy załączać oryginałów posiadanych dokumentów.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy wysłać na adres:

Low Emission Zone
PO Box 343
Darlington
DL1 9QD
Wielkiej Brytanii

lub przesłać na adres e-mail: lezlondon@tfl.gov.uk

Proces rozpatrywania rejestracji trwa 10 dni.

Dział Prawny

Kancelarii Transportowej Koben