Milog nadal obowiązuje.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyroku Sądu Finansowego Berlin-Brandenburgia, jakoby kontrola MiLoG w przedsiębiorstwie u zagranicznego przedsiębiorcy była niedopuszczalna, Kancelaria Transportowa KOBEN zwróciła się do niemieckiego Urzędu Celnego o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie otrzymanej odpowiedzi:

„(…) w decyzji Sądu Finansowego Berlina-Brandenburgii (Az.: 1 V 1175/17), chodzi o decyzję w tym jednym, konkretnym, wstępnym postępowaniu, przeciwko nakazowi kontroli, wydanemu przez Główny Urząd Celny we Frankfurcie nad Odrą. Decyzja w sprawie głównej do tej pory nie zapadła. W szczególności nie ma decyzji w sprawie stosowania Ustawy o płacy minimalnej dla zagranicznych przewoźników, z siedzibą poza granicami Niemiec i ich delegowanych pracowników.”

W związku z powyższym, niemiecki Urząd Celny w dalszym ciągu może kontrolować polskich przewoźników transportowych pod kątem niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej MILOG, którzy wykonują na terenie Niemiec kabotaż lub transport międzynarodowy.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem postępowania było zlecenie kontroli w ramach MiLoG przez Generalną Dyrekcję Celną. Wnioskodawca – polski przewoźnik, zarejestrował prowadzenie ruchu tranzytowego. W rezultacie Generalna Dyrekcja Celna wydała decyzję o kontroli, wymagającą przedłożenia umów o pracę, odcinków wypłat i innych dokumentów. Polskie przedsiębiorstwo transportowe zaskarżyło tą decyzję.  Jak zauważył Sąd Finansowy Berlin-Brandenburgia, brak jest podstawy prawnej dla wydania nakazu kontroli w polskim przedsiębiorstwie transportowym, ponieważ ruch tranzytowy nie podlegał obowiązkowi zgłoszenia do MiLoG.

 

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter