NIEMCY- ZAOSTRZONE ZASADY WJAZDU Z FRANCUSKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO MOSELLE

2 marca br. Rząd Federalny Niemiec zaklasyfikował francuski departament Moselle, graniczący z Krajem Saary i Nadrenią-Palatynatem jako obszar, w którym występują mutacje koronawirusa, czyli jako rejon o najwyższym stopniu zagrożenia epidemiologicznego. 

Od dzisiaj w tym departamencie, obowiązują surowe ograniczenia wjazdu ze względu na rozprzestrzenianie się w tym rejonie Francji mutacji koronawirusa, który po raz pierwszy został wykryty w Afryce Południowej. Jak podaje Rząd Republiki Federalnej Niemiec, po stronie niemieckiej nie będzie regularnych kontroli granicznych. Zamiast tego planowane są kontrole w głębi kraju, jednak nie powinno to ograniczać przepływu towarów.

Według nowych wytycznych, kierowcy pojazdów ciężarowych, wjeżdżający na teren Niemiec z francuskiego departamentu Moselle i wykonujący zawodowo transport towarów, muszą posiadać negatywny test na obecność koronawirusa, który nie może być starszy niż 48 godzin. Ponadto obowiązuje ich wymóg rejestracji elektronicznej (DEA) na stronie internetowej

Newsletter