Chat with us, powered by LiveChat

Niemcy- zasady opodatkowania międzynarodowego transportu osób.

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują międzynarodowy transport osób, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego w Oranienburgu.

Niemiecki urząd wyjaśnia, że opodatkowanie dotyczy zarówno przewozów osób w ramach usług okazjonalnych, jak i regularnych.

Stawka podatku wynosi zasadniczo 19%. Zgodnie z § 18 ust. 1 UStG przedsiębiorca ma obowiązek przekazania zgłoszenia podatkowego zgodnie z elektronicznym, oficjalnym formularzem zgłoszeniowym, do 10. dnia po upływie każdego okresu zgłoszeniowego, w którym wysokość przedpłaty podatku powinien sam obliczyć. Na wniosek przedsiębiorcy, Urząd Skarbowy może odstąpić od wymogu formy elektronicznej.  W takim przypadku, przedsiębiorca musi sam obliczyć podatek i wpłacić przedpłatę do 10. dnia na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Oranienburgu.Okresem zgłoszeniowym przedpłaty podatkowej jest zawsze dany kwartał (§18 ust. 2 UStG). Przedsiębiorcom wykonującym międzynarodowy transport osób pojazdami posiadającymi więcej niż 9 miejsc, Urząd podatkowy Oranienburg wystawia odpowiednie zaświadczenie, które kierowcy takich pojazdów powinni podczas jazdy zawsze posiadać przy sobie i okazywać je na żądanie organom kontrolującym.Brak przedstawienia takiego zaświadczenia będzie karane jako przestępstwo administracyjne.

Dział Prawny

Kancelarii Transportowej KOBEN