Chat with us, powered by LiveChat

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

Zestawienie odstępstw od zakazu jazdy, wydanych przez poszczególne kraje związkowe w Niemczech z powodu Covid-19 Prawo o ruchu drogowym - zakazy jazdy w niedziele i świętaRozporządzenie w sprawie podróży wakacyjnychDane uaktualnione przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG)29 czerwa 2020 r. Kraj związkowyRozporządzenie z  dniaOdstępstwa...

Jak informuje Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG),  odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 561/2006, odnośnie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców zawodowych, wykonujących transport paliwa, produktów medycznych, żywności oraz pasz, niezależnie od masy pojazdu, przedłuża się do 31 maja 2020 r.  Dla przypomnienia, obecnie nadal obowiązują...

Minister Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego kontroli na granicy wewnętrznej. Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, zostaje przedłużona o kolejne 10 dni – od 4 do 13 maja br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych...

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki w Wiesbaden, poinformowało w środę, że Hesja kolejny raz łagodzi wymagania dotyczące ruchu samochodów ciężarowych. W celu przeciwdziałania wąskim gardłom w dostawach, od tej pory cały transport z dostawami dla handlu detalicznego, może odbywać się również w niedziele i święta, bez specjalnego...

Jak podało we wtorek niemieckie Ministerstwo Gospodarki, po Brandenburgii również Saksonia, przedłuża do 19. kwietna zniesienie zakazu jazdy w niedziele i święta. Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwotnie zakaz był zniesiony do 05 kwietnia. Dotyczy to pojazdów przewożących na przykład trwałe artykuły spożywcze i higieniczne, a także produkty medyczne.  Zlecenie transportowe musi...

Jak podało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Monachium, Rozporządzenie dotyczące zniesienia zakazu jazdy dla pojazdów wykonujących transport wszystkich towarów, jak i pustych przejazdów z nim związanych, w związku z epidemią Koronawirusa, będzie obowiązywać co najmniej do 19 kwietnia 2020 r. Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwotnie zakaz był zniesiony...

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG), dopuszcza obecnie zatrudnianie kierowców, którzy ze względu na obecną sytuację, nie byli w stanie ukończyć niezbędnych szkoleń uzupełniających i nie posiadają ważnych kwalifikacji zawodowych (Kod „95”). W przypadku ruchu transgranicznego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, rezygnuje się w obecnej sytuacji z karania...