Chat with us, powered by LiveChat

NORWEGIA -kontrole płacy minimalnej.

Norwegowie co raz częściej kontrolują płacę minimalną.

Zazwyczaj kontrola w przedsiębiorstwie jest konsekwencją przeprowadzonej kontroli na drodze. Funkcjonariusze przesyłają do norweskiej PIP stosowne informacje, a następnie organ wzywa do złożenia wyjaśnień i przekazania wszelkich dokumentów, celem zweryfikowania, czy polski przewoźnik stosuje się do norweskich wymogów dotyczących oddelegowania pracowników do pracy na terenie Norwegii.

Należy pamiętać, że zgodnie z norweskimi przepisami należy rozliczyć nie tylko czas pracy, ale również diety przysługujące kierowcy.

W przypadku gdy przekazane dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane, norweska Inspekcja pracy, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz wyjaśnień przewoźnika, stwierdza, że przewoźnik należycie stosuje się stawianych przez Norwegię wymogów w kwestii oddelegowania pracownika, zarówno w zakresie norweskiej płacy minimalnej, jak i innych wymaganych dodatków do wynagrodzenia.

W sytuacji gdy norweska PIP stwierdzeni naruszenia przepisów, może wydać przewoźnikowi stosowne zalecenia (nakaz) usunięcia uchybień lub nałożyć karę, a nawet zawiadomić Policję celem prowadzenia postępowania karnego w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia rozporządzenia lub w przypadku podejrzenia poważnego naruszenia rozporządzenia.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN