Nowe rozporządzenie dot. mocowania ładunków wejdzie w życie 28 lutego 2018 r.

Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do przewozu ładunku pojazdami kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Przepisy nie znajdą zastosowania do przewozów objętych Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter