Chat with us, powered by LiveChat

Nowe stawki płacy minimalnej w Austrii

Z początkiem tego roku, wzrosną stawki płacy minimalnej w Austrii. Zgodnie z przepisami Ustawy o płacy minimalnej (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), konieczne jest zgłoszenie pracownika delegowanego, przed jego wjazdem na teren Austrii za pomocą formularza elektronicznego ZKO-3T, wydanego przez austriackie ministerstwo finansów. Obecnie w 22 z 28 krajów Unii Europejskiej, istnieją przepisy regulujące ramy prawne dotyczące płacy minimalnej. Głównym argumentem za wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia, jest poprawa sytuacji materialnej pracowników, natomiast argumentem przeciwko, jest prawdopodobny wzrost bezrobocia.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w Austrii jest uzależniona od kilku czynników:

  • układów zbiorowych pracy,
  • zapisów prawnych,
  • umów,
  • regulaminów wewnątrzzakładowych

oraz uwarunkowań indywidualnych takich jak:

  • kwalifikacje pracownika,
  • staż pracy

Aktualne stawki płacy minimalnej branży transportowej w Austrii, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. (w euro):

Kategoria zaszeregowania. Staż pracy u danego przedsiębiorcy Do 5 lat Od 5 do 10 lat Od 10 do 15 lat Od 15 do 20 lat Od 20 lat
1. Pracownicy fizyczni i kierowcy pojazdów o dmc do 3,5 t 9,20 9,42 9,66 9,89 10,14
2. Kierowcy pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (do 3 osi) 9,42 9,66 9,89 10,19 10,42
3. Kierowcy pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (więcej niż 3 osie) 9,55 9,77 10,05 10,32 10,56
4. Kierowcy pociągów drogowych, pojazdów przegubowych 9,66 9,89 10,19 10,42 10,66
5a. Kierowcy posiadający szczególne uprawnienia i przewożący towary niebezpieczne 9,89 10,19 10,42 10,66 10,90
5b. Osoby mające szczególne uprawnienia wynikające z układu zbiorowego pracy 9,89 10,19 10,42 10,66 10,90
6.1 Kierowcy zawodowi mający zdany egzamin zawodowy. Pojazdy o dmc powyżej 3,5 t (do 3 osi) 9,66 9,89 10,19 10,42 10,66
6.2 Kierowcy zawodowi mający zdany egzamin zawodowy. Pojazdy o dmc powyżej 3,5 t (więcej niż 3 osie) 9,94 10,14 10,42 10,68 10,90
6.3 Kierowcy zawodowi mający zdany egzamin zawodowy. Kierowcy pociągów drogowych i pojazdów przegubowych 10,19 10,42 10,66 10,92 11,16
7. Kierowcy pojazdów dostarczających do stacji paliw paliwa i gazy 10,42 10,66 10,92 11,16 11,38