Obowiązkowa Eurowinieta od 1.01.2026 r. – Pakiet Mobilności pomysłem na finansowanie europejskiej infrastruktury.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w lipcu tego roku zajmie się omawianiem propozycji wprowadzenia na terenie Unii Eurpejskiej Eurowiniety od pojazdów ciężarowych oraz małych pojazdów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów.

Zgodnie z zapowiedziami, obowiązek Eurowiniety miałby być wprowadzony od 1 stycznia 2026 r., a wpływy byłyby przeznaczane na finansowanie infrastruktury drogowej, zarówno jej tworzenie, jak i poprawę.

Francuska europoseł Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, w ramach Pakietu Mobilności, przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu swój raport w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany dyrektywy o eurowinietach.

Przedstawione w raporcie propozycje dotyczą:

  • wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2026 roku Euro-opłaty w wysokości uzależnionej od przejechanego odcinka drogi od wszystkich pojazdów ciężarowych oraz małych samochodów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów,
  • wprowadzenia możliwości stosowania opłat (z tytułu kosztów zewnętrznych) na sieciach nieobjętych obowiązkiem uiszczania Euro-opłaty strukturalnej. Opłata ta byłaby zróżnicowana ze względu na poziom zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy,

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy popiera również propozycję utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Lądowego, która byłaby odpowiedzialna za monitorowanie skutecznego wdrażania przepisów nowej dyrektywy, i która byłaby również wyposażona w kompetencje podejmowania działania w przypadku zakłócenia sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego.

Jak można zauważyć, Pakiet Mobilności, będący przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim, coraz bardziej rozszerza spektrum swojego oddziaływania. Oprócz walki z dumpingiem socjalnym, będzie również źródłem finansowania infrastruktury europejskiej.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN