Kancelaria transportowa

Odwołania od decyzji administracyjnych

Niespodziewane sytuacje i kontrole na drodze są nieuniknionym elementem pracy zawodowego kierowcy. Profesjonalna usługa ochrony prawnej KOBEN zapewnia Ci w takich przypadkach maksymalne wsparcie – zarówno na drodze, jak i w firmie. 

Choć nie zapobiegniesz występowaniu nieprzewidywalnych sytuacji i kontroli drogowych, możesz zadziałać prewencyjnie w kwestii przygotowania na takie sytuacje, stawiając na pomoc ekspertów z dziedziny prawa transportowego. Kancelaria Transportowa KOBEN gwarantuje maksymalne wsparcie zarówno na drodze, jak i w firmie!  

Co zyskujesz?

Zdalne wsparcie ekspertów
Weryfikację poprawności rozliczeń
Sprawne odwołania od kar
Podniesienie kompetencji pracowników

Co zyskujesz?

Zdalne wsparcie ekspertów
Weryfikację poprawności rozliczeń
Sprawne odwołania od kar
Podniesienie kompetencji pracowników

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Działamy kompleksowo – zapewniamy telefoniczne wsparcie prawnika lub eksperta w przypadku kontroli na drodze, przygotowujemy pisma wyjaśniające i odwołania od protokołów, mandatów czy pism administracyjnych, przeprowadzamy audyty analiz i rozliczeń, a także szkolimy z przepisów i obsługi tachografów. 

Stawiamy na indywidualne podejście i dopasowujemy zakres usługi do Twoich potrzeb. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych PIP i ITD związanych z wykonywanymi przewozami drogowymi.

  1. Zapewniamy pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez polskie organy administracyjne – w szczególności ITD, GITD, PIP oraz KAS – w sprawach związanych z transportem drogowym i przygotowaniu projektów odpowiednich pism: wniosków, wyjaśnień i odwołań.
  2. Przygotowujemy projekty skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku istnienia uzasadnionych podstaw do prowadzenia postępowania sądowo-administracyjnego. Przygotowanie projektu skargi następuje po uprzedniej akceptacji kosztów sądowych – wpisu stosunkowego.
  3. Usługa nie obejmuje przygotowania przez radcę prawnego/adwokata skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Koszt przygotowania i wniesienia skargi kasacyjnej przez radcę prawnego/adwokata do Naczelnego Sądu Administracyjnego – w przypadku istnienia uzasadnionych podstaw – wynosi 1 000 zł netto.

Gotowy do drogi? Zaczynamy!

*Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy – wyliczenie nadgodzin, dodatków za pracę w porze nocnej, dyżurów. Dla przewozów międzynarodowych dodatkowo rozliczony zostaje czas pracy kierowcy na terytorium danego kraju z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego przysługującego kierowcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach UE.

Scroll to Top