Kancelaria transportowa

Wsparcie na drodze

Wsparcie na drodze

Z KOBEN każda trasa staje się spokojna i bezpieczna! Nasza usługa Wsparcie na drodze to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu masz pewność, że zawsze możesz liczyć na profesjonalną pomoc ekspertów Kancelarii Transportowej KOBEN – niezależnie od tego, gdzie i kiedy znajdujesz się na drodze, nawet w trudnych sytuacjach. Nasza usługa polega na konsultacji telefonicznej kierowcy kontrahenta lub innego pracownika kontrahenta, w związku z wykonywanym przez kierowcę transportem (kontrola na drodze lub inne zdarzenia losowe np. wypadek, konieczność kontaktu z lekarzem lub służbami).

 

Co zawiera umowa?

 1. Telefoniczne wsparcie dla kierowców:
  1. Konsultacje telefoniczne dla kierowców w związku z transportem.
  2. Konsultacje przedstawiciela KOBEN z organem przeprowadzającym kontrolę – w języku kontrolującego – w celi minimalizacji ewentualnej kary.
  3. Możliwość skorzystania z konsultacji w liczbie równej liczbie kierowców wskazanych w umowie, w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy.
 2. Odwołania od mandatów:
  1. Przygotowanie odwołań kierowanych do organów administracyjnych od mandatów nałożonych podczas i w związku wykonywaniem przez kierowcy operacji transportową.
  2. Usługa płatna dodatkowo, jeśli odwołanie nie jest kontynuacją telefonicznego wsparcia dla kierowców.
  3. W przypadku odwołań sporządzanych w obcych językach koszty tłumaczenia pokrywane są przez klienta.
 3. Zgłoszenia pracowników delegowanych do innych krajów – system IMI:
  1. Przygotowanie w systemie zgłoszeń delegowania kierowców wykonujących kabotaż i cross-trade.
  2. Przekazanie kopii zgłoszenia delegowania, niezbędnej do okazania podczas kontroli drogowej.
  3. Możliwość wskazania danych KOBEN jako osoby kontaktowej dla organów kontrolnych w systemie IMI.
  4. Administrowanie profilem przedsiębiorcy w systemie IMI.
  5. Sporządzanie i opracowywanie wyjaśnień, pism, odwołań i innych dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.
Scroll to Top