Chat with us, powered by LiveChat

Opłata jakościowa – nowa opłata od badania technicznego.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, do każdego badania technicznego przeprowadzonego na stacji kontroli pojazdów, będzie pobierana dodatkowo opłata w wysokości 4 zł. Do zapłaty przedmiotowej opłaty zobowiązany będzie właściciel pojazdu.

Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie kar finansowych za badanie wykonane 45 dni po terminie. Dodatkowo, zgodnie z projektem ustawy, opłata za badanie techniczne wykonane po terminie, będzie jednorazowo podwyższała o 60 procent cenę badania technicznego.

Zmiany mają na celu wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury, przyjęcie przepisów zaplanowano na wrzesień 2018r. Ponadto, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, stawki za badania techniczne nie powinny wzrosnąć, niemniej jednak zostanie wprowadzona nowa opłata.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN