Chat with us, powered by LiveChat

Pakiet Mobilności – ponownie wraca do Komisji TRAN.

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w dniu dzisiejszym, tj. 4 lipca, posłowie odrzucili poprawki do pierwszego Pakietu Mobilności.

W związku z powyższym, cały tekst Pakietu powrócił do Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) celem dalszego rozpoznania.

Głosowanie zostało podzielone na trzy grupy:

  1. Przepisy o oddelegowaniu pracowników (za 286, przeciw 390, wstrzymało się 9)
  2. Przepisy o prowadzeniu pojazdów i okresów odpoczynku (za 229, przeciw 422, wstrzymało się 30)
  3. Przepisy w sprawie funkcjonowania przedsiębiorstw i nielegalnych praktyk transportowych (za 103, przeciw, 551, wstrzymało się 29).

O dalszym przebiegu prac nad Pakietem Mobilności będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dział Prawny

Kancelarii Transportowej KOBEN