PAKIET PRZEWOZOWY – nowe obowiązki przewoźników już od 1.10.2018 r.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, do systemu monitorowania przewozu wprowadza do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu.

[signinlocker id=”18775″]

Ustawodawca tym samym nałożył na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, co wiąże się z koniecznością wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie tj. lokalizator geolokalizacyjny.

 

Wejście w życie nowych przepisów nastąpi z dniem 1 października 2018 r.

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Lokalizatorem może być:

 • dowolne urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,
 • zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia potocznie zwane „GPS”

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 • współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 • prędkość środka transportu,
 • data i godzina pozyskania współrzędnych,
 • azymut środka transportu,
 • błąd przekazywania danych satelitarnych
 • numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urządzeń z systemem:

Google Android – w sklepie Google Play

Apple IOS – w sklepie App Store

Aby ją znaleźć, możesz skorzystać z wyszukiwarki danego sklepu.

Szczegółową instrukcję można znaleźć tutaj

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organ odstąpi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru.

Natomiast obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski.

W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwy dopiero po:

 • naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
 • przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące;
 • wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;
 • nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Wprowadzone nowelizacją do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, nowe kary wobec przewoźników i kierowców nie będą nakładane w okresie przejściowym tj. od 1.10.2018 r do 31.12.2018 r.

Nowe kary będą stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]

Newsletter