Parlament Europejski przegłosował obowiązek posiadania tachografu w busach

Przegłosowane przez Parlament Europejski w dniu 10 stycznia oraz 4 kwietnia 2019 r. przepisy unijne w ramach tzw. „Pakietu Mobilności” przewidują liczne zmiany w zakresie delegowania, zasad kabotażu czy też czasu odpoczynku kierowców.

Przedmiotem analizy organów Unii Europejskiej stało się również zastosowanie przepisów Rozporządzenia nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. do pojazdów, których DMC przekracza 2,4 t. W wyniku przegłosowania poprawki nr 373, w odniesieniu do materii minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku, pojazdy o DMC powyżej 2,4 t mają zostać włączone do stosowania Rozporządzenia nr 561/2006. Oznacza to, że regulacje dotyczące czasu pracy kierowców, odbierania odpoczynków i przerw, wcześniej wymagane jedynie dla ciężarówek uregulowane w Rozporządzaniu, wedle projektowanych zmian zostaną rozciągnięte na busy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Wymogi te powiązane są bezpośrednio z obowiązkiem posiadania na pokładzie pojazdu tachografu rejestrującego okresy jazdy, innej pracy, dyżuru i odpoczynku.

Przypominamy, że projektowane zmiany, w brzmieniu zaakceptowanym przez Parlament Europejski zostaną, zgodnie z procesem prawotwórczym, skierowane do Rady Unii Europejskiej. Ostateczny kształt regulacji nie jest więc jeszcze ogłoszony. W związku z zasadniczym znaczeniem potencjalnych zmian dla unijnych przewoźników, w przypadku wejścia w życie nowych przepisów zostanie wyznaczony odpowiedni okres przejściowy (vacatio legis), pozwalający na ich wdrożenie

Dział prawny KOBEN sp. z o.o.

Newsletter