Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności

W dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności, który spowoduje daleko idące zmiany w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących transportu, delegowania kierowców, a także dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw, okresów odpoczynku oraz pozycjonowania za pomocą tachografów.

Parlamentarna Komisja przyjęła również nowe przepisy dotyczące rozwiązania problemu tzw. „firm-skrzynek pocztowych”, usprawnienia egzekwowania przepisów w zakresie kabotażu i zapobiegania nadużyciom w transporcie drogowym.

Przypominamy, iż projektowane przepisy unijne składające się na tak tzw. Pakiet Mobilności po akceptacji Rady Unii Europejskiej w styczniu bieżącego roku zostały poddane analizie Parlamentu Europejskiego. PE zadecydował o przyjęciu jednego z trzech sprawozdań Komisji Transportu i Logistyki (TRAN), tj. poprawek do wniosku w sprawie zasad kabotażu i zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

Ostateczny kształt przepisów będzie jednak wynikiem negocjacji w ramach tzw. trilogu, czyli przy udziale Rady UE oraz Parlamentu i Komisji Europejskiej.

Dział Prawny KOBEN sp. z o.o.

Newsletter