Chat with us, powered by LiveChat

Płaca minimalna w Czechach.

Czeskie przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w sektorze transportu.

Dokumenty w pojeździe

Na chwilę obecną najważniejszym obowiązkiem dla zagranicznego przewoźnika jest zapewnienie, aby kierowca posiadał w kabinie pojazdu egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język czeski.

 

Zgłoszenie oddelegowania

 

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy nr 435/2004, podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie oddelegowania, to podmiot czeski, który zawarł umowę z podmiotem zagranicznym, na podstawie której pracownicy tego podmiotu wykonują pracę na terytorium Czech.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą platformy dostępnej pod adresem: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_zamest.

Z powyższego wynika zatem, że na chwilę obecną zagraniczny przewoźnicy nie muszą dokonywać zgłoszenia oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Czech.

Niemniej jednak czeskie Ministerstwo Pracy aktualnie pracuje nad zgłoszeniem oddelegowania dla branży transportowej i jeszcze nie jest pewnym, czy obowiązek zgłoszenia oddelegowania w dalszym ciągu będzie spoczywał na podmiocie czeskim.

 

Wynagrodzenie

 

W Czechach wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 r. wynosi 66 CZK / h (ok. 11 zł) i 11.000 / m-c, a od 1 stycznia 2018 r. – 73,20 CZK / h i 12.000 CZK / m-c.

Dla sektora transportowego wynagrodzenie wynosi:

Grupa 2: 72,90 CZK /h i 12.200 CZK / m-c – kierowcy pojazdów do 3,5t

 

Grupa 3: 80,50 CZK / h i 13,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów pow. 3,5t

 

Grupa 4: 88,80 CZK / h i 14,80 CZK / m-c – m.in. prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów

 

Grupa 5: 98,10 CZK / h i 16,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów przekraczających 8 m, przeznaczone do przewozu powyżej 16 osób.

 Na chwilę obecną oficjalne wytyczne dla branży transportowej nie zostały przygotowane.

 

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN