Chat with us, powered by LiveChat

PŁACA MINIMALNA I PRZEDSTAWICIEL W AUSTRII.

Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii.

Wymagane dokumenty, które kierowca musi posiadać przy sobie:

  1. Zgłoszenie na właściwym formularzu, które musi zostać dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii;
  2. Dokumenty związane z otrzymywanym wynagrodzeniem w języku niemieckim, tj. umowa o pracę (może być również w języku angielskim), karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej (wg Działu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, w przypadku zgłaszania jednorazowych operacji transportowych posiadanie dokumentów potwierdzających czas pracy oraz otrzymanie wynagrodzenia nie jest wymagane, bowiem wymóg ten dotyczy tylko sytuacji, w których oddelegowanie nadal trwa, a stosowne dokumenty potwierdzają czas pracy i wypłatę minimalnego wynagrodzenia w okresie oddelegowania);
  3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia Pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ubezpieczenia społecznego E 101zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr1408/71, albo dokument ubezpieczenia społecznego A 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/04 dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego), o ile oddelegowany Pracownik nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w Austrii;
  4. Urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego Pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma Pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

Wszystkie wymienionej wyżej dokumenty mogą zostać udostępnione w formie elektronicznej na miejscu kontroli (udostępnienie elektroniczne oznacza, że dokumenty: a) kierowca ma do dyspozycji w kraju np. na tablecie i b) w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu mailem z Biura Centralnego / z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające).

Obowiązek posiadania przedstawiciela – zdaniem Departamentu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych – przedstawicielem Pracodawcy jest zawsze jeden z pracowników delegowanych. W przypadku delegowania kierowcy do pracy w Austrii – przedstawicielem Pracodawcy będzie właśnie ten kierowca.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy