, Płaca minimalna i przedstawiciel w Austrii

PŁACA MINIMALNA I PRZEDSTAWICIEL W AUSTRII.

Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii.

Wymagane dokumenty, które kierowca musi posiadać przy sobie:

  1. Zgłoszenie na właściwym formularzu, które musi zostać dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii;
  2. Dokumenty związane z otrzymywanym wynagrodzeniem w języku niemieckim, tj. umowa o pracę (może być również w języku angielskim), karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej (wg Działu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, w przypadku zgłaszania jednorazowych operacji transportowych posiadanie dokumentów potwierdzających czas pracy oraz otrzymanie wynagrodzenia nie jest wymagane, bowiem wymóg ten dotyczy tylko sytuacji, w których oddelegowanie nadal trwa, a stosowne dokumenty potwierdzają czas pracy i wypłatę minimalnego wynagrodzenia w okresie oddelegowania);
  3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia Pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ubezpieczenia społecznego E 101zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr1408/71, albo dokument ubezpieczenia społecznego A 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/04 dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego), o ile oddelegowany Pracownik nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w Austrii;
  4. Urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego Pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma Pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

Wszystkie wymienionej wyżej dokumenty mogą zostać udostępnione w formie elektronicznej na miejscu kontroli (udostępnienie elektroniczne oznacza, że dokumenty: a) kierowca ma do dyspozycji w kraju np. na tablecie i b) w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu mailem z Biura Centralnego / z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające).

Obowiązek posiadania przedstawiciela – zdaniem Departamentu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych – przedstawicielem Pracodawcy jest zawsze jeden z pracowników delegowanych. W przypadku delegowania kierowcy do pracy w Austrii – przedstawicielem Pracodawcy będzie właśnie ten kierowca.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close