Chat with us, powered by LiveChat

Płaca minimalna w roku 2018

Rada Ministrów, w dniu 6 czerwca 2017 r., przyjęła przedstawioną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2018.

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 2.080 zł brutto (obecnie wynosi 2.000 zł brutto), a minimalna stawka godzinowa13,50 zł brutto (obecnie: 13,00 zł brutto).

Powyższa propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego do dnia 15 czerwca 2017 r. Negocjacje potrwają 30 dni. W braku porozumienia – Rada Ministrów podejmie decyzję do dnia 15 września 2017 r.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN