Chat with us, powered by LiveChat

Nie wiesz jak zabrać się za wnioski które można składać już od JUTRA? Przypominamy od 15/10/2020 rusza TARCZA 5.0 dla przewoźników.Szukasz pomocy przy wypełnianiu wniosków? Nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami - pomożemy! KONTAKT ...

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. Celem działań jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym, związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników poprzez szkolenia w zakresie wymagań określonych dla kierowców oraz przyczyn wypadków przy pracy, będących skutkiem naruszania...

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje nakaz określonego sposobu przemieszczania się w przewozie drogowym osób. Nakaz ten dotyczy przewozu w tym...

Od 29 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem bankowości internetowej przedsiębiorcy mogą składać wniosku o subwencje finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. Program rządowy powstał w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą...

Przypominamy, iż w dniu 16 kwietnia br. Prezydent podpisał nowelizację do tzw. tarczy antykryzysowej. W ramach zmiany ustawy, dokonano m.in. doprecyzowania istniejących już form wsparcia przedsiębiorców.  Ponadto, poszerzono krąg podmiotów mogących skorzystać ze wsparcia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy pomocy: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów...

W dniu 8 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będącą nowelizacją tarczy antykryzysowej. Teraz projekt trafi do Senatu. Projekt ustawy przewiduje m.in. pomoc dla przedsiębiorców w postaci uruchomienia instrumentów interwencji polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej...

Wśród form pomocy przedsiębiorcom, które zostały zastrzeżone w przepisach „tarczy antykryzysowej” warto zwrócić uwagę na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

Ustawa nazywana Tarczą Antykryzysową została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw i przedsiębiorcy mogą korzystać z określonych form wsparcia. Poniżej przedstawiamy jedną z możliwości. W przypadku mikroprzedsiębiorców istnieje możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczę finansowaną ze środków Funduszu Pracy. Jest to jednorazowa pożycza przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności...