Chat with us, powered by LiveChat

15 kwietnia 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono okres przejściowy, w trakcie którego stopniowo wygaszany będzie obecnie funkcjonujący system poboru opłat – viaTOLL. Okres przejściowy obejmuje 3 miesiące, za sprawą wprowadzonej zmiany...

Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszeń przepisów regulujących wykonywanie transportu drogowego. Konkretnie chodzi tutaj o naruszanie postanowień rozporządzenia (WE) nr 561/2006, oraz Rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Przedmiotowego naruszenia zostały podzielone na 4 kategorie 1.MSI = most serious infringements – najpoważniejsze naruszenia; 2.VSI = very serious infringement...

Od 1 lipca 2021 r. w Polsce będzie obowiązywać nowy system pobierania opłat zwany „e-TOLL”, (jego działanie opierać się będzie na technologii pozycjonowania satelitarnego) który zastąpi dotychczas funkcjonujący system via-TOLL (wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu-DSRC). WAŻNE! System E-TOLL będzie zintegrowany z funkcjonującym systemem SENT-GEO. Rejestrowanie użytkowników e-TOLL...

W środę, 24 marca 2021 r. w sprawach połączonych C-870/19 i C-871/19, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny dla kierowców ciężarówek wyrok. Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości „Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli...

Informujemy, iż weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego...

W dniu 26 lutego 2021 r. w godzinach wieczornych opublikowano akt prawny wprowadzający zapowiadane obostrzenia, które zaczęły obowiązywać od 27 lutego 2021 r. Ich źródłem jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku...

Jeżeli zapłaciłeś karę za ważenie po dniu 01.01.2011 r. poruszając się pojazdami, których nacisk na oś nie przekraczał 11,5 tony – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzyskać zwrot zapłaconej kary wraz z odsetkami! W dniu 11.01.2021 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych....

Nie wiesz jak zabrać się za wnioski które można składać już od JUTRA? Przypominamy od 15/10/2020 rusza TARCZA 5.0 dla przewoźników.Szukasz pomocy przy wypełnianiu wniosków? Nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami - pomożemy! KONTAKT ...