Chat with us, powered by LiveChat

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa Wczorajsza procedura wprowadzenia odstępstw od stosowania rozporządzenia nr 561/2006 nie została zachowana przez Ministra Infrastruktury – odstępstwo nie zostało wprowadzone w formie rozporządzenia i nie zostało ogłoszone Dzienniku Ustaw, jak wymagają tego przepisy prawa. Niemniej jednak mając na uwadze, obecną sytuację,...

W związku ze skutkami pandemii koronawirusa, Prezydent Andrzej Duda ogłosił w dniu dzisiejszym pakiet pomocowy dla przedsiębiorców oraz gospodarki.  Pakiet ma dotyczyć również branży transportowej. Obejmuje 5 filarów dotyczących m.in. gwarancji kredytowych, mikropożyczek dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy zł, leasingu operacyjnego dla sektora transportowego oraz szeregu rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i...

W związku z trwającą pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o wprowadzeniu tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy, powołując...

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Polska Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa...

Od 7 września 2019 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectw pracy Z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). Przedmiotowa...

W Polsce formowanie pasów awaryjnych i zasada włączania się do ruchu na tzw. „suwak”, są teraz prawnie ustalone. Ratunkowe pasy ruchu dla karetek pogotowia, policji i innych pojazdów uprzywilejowanych, będą wymagane przez prawo w Polsce jeszcze w tym roku (przepisy prawne mają wejść w życie 1...

Z dniem 12 lipca 2019 r. do polskiego porządku prawnego wchodzi Ustawa o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie będzie ona penalizowała wykonywania kserokopii dowodu osobistego. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 58 ww. ustawy: „Kto wytwarza, oferuje,...