Chat with us, powered by LiveChat

Polskie i niemieckie związki zawodowe żądają objęcia Milog-iem również tranzyt przez terytorium Niemiec.

W dniach 23-24 września br. w Gdańsku miało miejsce  VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DGB (przedstawiciele skupiającego około 6 mln członków Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych), OPZZ, Forum ZZ i NSZZ „Solidarność”, którzy rozmawiali między innymi o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i Niemczech z perspektywy związków zawodowych.[signinlocker id=”18775″]

Ważnym punktem podczas spotkania było podpisanie wspólnego listu przez polskie i niemieckie związki zawodowe w sprawie stosowania niemieckich stawek minimalnych przez przedsiębiorców z sektora transportu drogowego.

W liście adresowanym do Violette Bulc-unijnego komisarza ds. transportu-związkowcy wyrazili swoje poparcie dla niemieckiego prawa dotyczącego płacy minimalnej oraz zwrócili uwagę na problem coraz to większej konkurencji w transporcie, co przekłada się na pogorszenie warunków pracy.

Zdaniem związkowców, niemiecka płaca minimalna powinna znaleźć zastosowanie do polskich przedsiębiorców działających na terenie Niemiec w sektorze transportu – bez względu na to, czy wykonują operację ponadgraniczną, w tranzycie, czy kabotażową.

Wszyscy zatrudnieni wykonujący pracę w Niemczech mają prawny tytuł do płacy minimalnej, niezależnie od tego skąd pochodzą. O ile kierowca ciężarówki pracuje w Niemczech, pracodawca zobowiązany jest płacić co najmniej 8.50Є za godzinę zgodnie z §1,20 Mindestlohngesetz, bez względu na narodowość pracodawcy.

„Musimy iść w kierunku wyrównywania wynagrodzeń w obrębie Unii” – mówił z koli Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” – „Wreszcie możemy mówić, że dojrzeliśmy jako związki zawodowe do solidarności i wspólnych działań na rzecz pracowników.”

Zdaniem Piotra Dudy, swoboda przepływu kapitału i działalności gospodarczej musi iść w parze z równym traktowaniem pracowników w myśl zasady: taka sama praca, taka sama płaca.

Na samym końcu listu polskie i niemieckie związki zawodowe wezwały Komisję, aby zezwoliła na konsekwentne stosowanie ustawy o płacy minimalnej w Niemczech również w sektorze transportu i do pracowników delegowanych w Niemczech.

Tekst listu polskich oraz niemieckich związków zawodowych dostępny pod adresem: http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/letter_to_Violeta_Bulc_1.pdf

Tłumaczenie listu na język polski dostępne pod adresem: http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/tumaczenie_wsplnego_listu_DGB.doc

 

Dział Prawny Kancelarii Transoprtowej KOBEN[/signinlocker]