Chat with us, powered by LiveChat

Porozumienie w sprawie delegowanych pracowników.

Parlament Europejski i Rada zawarły porozumienie w sprawie delegowanych pracowników.

Zgodnie z nowymi założeniami, delegowanie może trwać maksymalnie 12 miesięcy i w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużone do 6 miesięcy.

Podczas delegowania, pracownicy będą musieli otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju przyjmującym.

Zmiany dyrektywy mają na celu przede wszystkim ochronę pracowników przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Pracodawcy delegujący pracowników do innych krajów UE będą musieli przestrzegać nie tylko przepisów regulujących płacę minimalną, ale również porozumienia sektorowe i branżowe.

Dodatkowo będą zobowiązani pokryć koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania, przy czym warunki zakwaterowania powinny być godziwe i zgodne z regulacjami kraju przyjmującego.

Maksymalny okres oddelegowania wynosić będzie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wyjątkowych przypadkach. Po tym okresie pracownik delegowany będzie mógł nadal pracować w kraju przyjmującym, z tym że znajdą wobec niego w pełni zastosowanie wszystkie krajowe przepisy prawa pracy.

Nowe zasady dotyczyć będą również transportu międzynarodowego, jak tylko wejdą w życie regulacje sektorowe, w tym Pakiet Mobilności. Do tego czasu dyrektywa o delegowaniu pracowników będzie stosowana do branży transportowej w dotychczasowym brzmieniu.

 

Projekt nowej dyrektywy musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzony przez Parlament i Radę.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN