Duński minister transportu Benny Engelbrecht ogłosił surowsze kary dla kierowców ciężarówek, którzy spędzają w kabinie pojazdu cotygodniową przerwę, przewidzianą przez przepisy unijne. Wysokość dotychczasowych mandatów została zwiększona 10-krotnie. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Celem jest poprawa warunków pracy kierowców i walka z...

Od 7 września 2019 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectw pracy Z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). Przedmiotowa...

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej z dnia 15 maja br. o sygn. C-235/18 odliczenie podatku VAT od kart paliwowych jest niemożliwe w sytuacji kiedy ich dostawcą nie jest koncernem paliwowym. Przed Europejskim Trybunałem UE zapał wyrok w sprawie austriackiej spółki Vega International, która wydawała...

W dniu 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Niezwykle częstym wykroczeniem dokonywanym przez przewoźników drogowych jest poruszanie się po drogach pojazdem, który jest przeciążony lub którego nacisk na oś został przekroczony. Przyczyn dokonania naruszenia może być wiele, a przewoźnik często nie jest świadomy, że porusza się pojazdem nienormatywnym, bez wymaganego zezwolenia. W przypadku wykonywania...

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadziła obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r., jednak w okresie przejściowym, tj. od dnia 31 grudnia 2018 r., kary z tytułu naruszenia przepisów...

Czy odwiedziny Inspekcji Pracy mogą być przyjemne? Zdecydowanie TAK! 16 stycznia, w środę, w katowickim oddziale naszej firmy gościliśmy pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy z Katowic, a dokładniej z Wydziału Prewencji i Promocji. Wspólnie planowaliśmy wydarzenia na 2019 rok i możemy Wam zdradzić, że celem tej...

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim dwie istotne zmiany: skrócenie 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwość...

Na ostatnim spotkaniu Ministrów do spraw transportu Unii Europejskiej, które odbyło się w  dniu 3 grudnia 2018r., zostały ustalone nowe regulacje prawne dotyczące sektora transportu drogowego, w tym delegowania pracowników. Stosownie do stanowiska Rady, niezbędne są zmiany w sektorze transportu drogowego. Mają one dotyczyć warunków pracy...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close