Chat with us, powered by LiveChat
 

Przedstawiciel w Holandii

 

Czy potrzebuję reprezentanta w Holandii?

 

 

Od 1 marca 2020 roku nowe holenderskie przepisy dotyczące delegowania definiują pracownika delegowanego jako pracownika, który wykonuje pracę tymczasową w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług na podstawie umowy o pracę i który zwykle nie wykonuje pracy w Holandii ani nie ma w niej siedziby. Zgodnie z ustawą pracodawca zagraniczny to firma, która zatrudnia personel zgodnie z umową o pracę.

Zagraniczni pracodawcy delegujący pracownika nabędą nowych obowiązków wobec organów holenderskich:

 

  • obowiązek udostępniania niektórych dokumentów w holenderskim miejscu pracy pracownika delegowanego. Są to umowy o pracę, paski wynagrodzeń, podsumowania godzin pracy, formularze A1 i dowód wypłaty wynagrodzenia;
  • obowiązek informacyjny: obowiązek przekazania inspektoratowi SZW (holenderski organ ds. zatrudnienia) na żądanie wszelkich informacji niezbędnych do realizacji postanowień WagwEU;
  • obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii, do której inspektorat SZW może się zwrócić i która działa jako punkt kontaktowy;
  • obowiązek powiadomienia: od 1 marca 2020 r. Pracodawcy za granicą są zobowiązani do zgłoszenia swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu.

 

 

Kto może być osobą kontaktową i jaka jest jej rola?

Osoba kontaktowa to punkt kontaktowy dla pracodawcy zagranicznego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w Holandii, dlatego musi on być obecny w Holandii, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące delegacji z Inspektoratu SZW.

Osoba kontaktowa musi być również upoważniona do wysyłania i odbierania dokumentów dotyczących delegowania. Osobami kontaktowymi mogą być tylko osoby fizyczne. Pracownik delegowany może pełnić funkcję osoby kontaktowej, pod warunkiem, że jest on dostępny przez cały okres służby w Holandii, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania z Inspektoratu SZW.

 

 

Kancelaria Transportowa KOBEN zapewnia przedstawiciela na terenie Holandii.  Zapraszamy do kontaktu!