Przewidziany przez przepisy wspólnotowe obowiązek posiadania inteligentnych tachografów już obowiązuje!

Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy począwszy od 15 czerwca 2019 r. wyposażone zostać muszą w inteligentne tachografy, czyli tachografy IV generacji.

To rozwiązanie, to reakcja organów unijnych na manipulacje urządzeniami rejestrującymi czas pracy kierowców. Nowe urządzenia, mają ograniczyć możliwość ingerencji kierowców w ich działanie oraz usprawnić czynności służb kontrolujących, między innymi poprzez umożliwienie dokonywania kontroli zdalnej.

Inteligentne tachografy wyposażone zostały w nowoczesne systemy geolokalizacyjne, które pozwolą na zachowanie współrzędnych pojazdu podczas rozpoczęcia i zakończenia jego prowadzenia, a także co trzy godziny jazdy.

Wraz z wprowadzeniem inteligentnych tachografów ma miejsce również rozpoczęcie stosowania nowych kart kierowcy. Warto jednak zaznaczyć, że wcześniejsze karty będą również kompatybilne z nowymi urządzeniami, a przepisy nie przewidują obowiązku wymiany ich na nowe.

Dział prawny Koben

Newsletter