ROZMIAR MA ZNACZENIE, CZYLI UWAŻAJ NA NIERZETELNYCH KONTRAHENTÓW

 

Wielokrotnie w ramach prowadzonych przez Kancelarię KOBEN spraw zalecamy Klientom dokładne dokumentowanie negocjacji poprzedzających podjęcie zlecenia transportowego oraz szczegółowe zapoznanie się z treścią zlecenia. W jednej z wygranych przez Kancelarię KOBEN spraw doszło do zawarcia umowy, w której wyraźnie określono, że wysokość pojazdu nie może przekraczać 3,8 m. Ograniczenie narzucała brama wjazdowa na miejscu rozładunku.

Przewoźnik poinformował zleceniodawcę, że dysponuje pojazdem o wysokości 4,0 m. Zleceniodawca zaakceptował pojazd twierdząc, że po upuszczeniu powietrza z poduszek naczepy oraz z opon pojazd osiągnie wymaganą wysokość.

Na załadunek podstawiono pojazd o wysokości 4,0 m. Po załadowaniu towaru pojazd ruszył w trasę. Dojeżdżając do bramy wjazdowej na rozładunku kierowca podjął próbę obniżenia wysokości pojazdu poprzez upuszczenie powietrza z poduszek naczepy oraz opon. Mimo to nie udało się osiągnąć wymaganej wysokości i przejechać przez bramę wjazdową. Towar rozładowano w miejscu oddalonym o kilkaset kilometrów od umówionego miejsca rozładunku.

W związku z powyższym zleceniodawca obciążył przewoźnika karą w wysokości ok. 1400 euro za nieprawidłowe wykonanie zlecenia. Wymierzoną karę potrącił z frachtu należnego przewoźnikowi za inne zlecenie.

 

Przewoźnik zwrócił się do Kancelarii KOBEN o pomoc w dochodzeniu frachtu w części pomniejszonej potrąceniem. Po przeprowadzeniu postępowania sąd zasądził na rzecz naszego Klienta brakującą kwotę 1400 euro uznając potrącenie za bezzasadne. Kwotę należną do zapłaty powiększono o odsetki oraz zwrot kosztów postępowania.

 

Jeżeli masz wątpliwości przed zawarciem umowy albo dochodzeniem należności – napisz do nas. Nasi prawnicy dokonają analizy Twojej sprawy i zaproponują optymalne rozwiązanie dla Twojej sprawy.

Wypełnij formularz i pobierz skrypt

Newsletter