Rząd federalny Niemiec, chce ujednolicić procedury wydawania pozwoleń dla transportu ponadgabarytowego

W ramach nowelizacji Ustawy o ruchu drogowym StVO, która wejdzie w życie jeszcze w tym roku, minister transportu- Andreas Scheuer (CSU), chce stworzyć takie same warunki składania wniosków o pozwolenia na transport ponadgabarytowy dla wszystkich przedsiębiorstw. W rezultacie kwota opłaty ulegnie zmianie.

Organ chce ujednolicić procedurę wydawania zezwoleń dla dużego i ciężkiego transportu na terenie całych Niemiec. Nie tylko procedura uzyskania zezwolenia lub zwolnienia, będzie taka sama dla wszystkich wnioskodawców w przyszłości, ale także wysokość opłaty. Może to spowodować, że wzrosną opłaty dla poszczególnych firm, ale dla większości z nich procedury będą bardziej przejrzyste i sprawiedliwsze, jak podkreślił Wolfgang Draaf, dyrektor zarządzający Federalnej Grupy Ekspertów ds. Ciężkich Transportów i Dźwigów (BSK).

Przyczyną jest poprawka do Ustawy o ruchu drogowym (StVO), która została zaproponowana przez federalnego ministra transportu- Scheuera, w połowie sierpnia i zostanie wdrożona w tym roku, pod warunkiem zgody Bundestagu i Bundesratu. Projekt reformy StVO, przewiduje podstawową kwotę 40 euro za zezwolenie lub zatwierdzenie transportu ponadgabarytowego. Maksymalna opłata może jednak wzrosnąć z 767 euro do 1300 euro. Tylko przy szczególnych wymiarach transportu i ogromnej ilości pracy organów z tym związanej, firmy musiałyby się liczyć z najwyższą stawką. Większość płaciłaby mniej więcej tyle samo, co wcześniej. Wnioskodawcy będą mogli w przyszłości korzystać z nowego oprogramowania, za pomocą którego mogą sami obliczyć koszty.

Dział prawny Koben sp. z o.o.

Newsletter