STREFY NISKIEJ MOBILNOŚCI

W związku z przyjęciem przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 18 czerwca br. projektu ustawy Loi d’orientation des mobilités we Francji rozpoczyna się stopniowe wdrażanie obszarów o niskiej mobilności. Celem podejmowanych działań jest szybkie i skuteczne poprawienie jakości powietrza.

Zgodnie z obowiązującym we Francji prawem obecnie możliwe jest wdrożenie rozwiązania pod nazwą „strefy o ograniczonym ruchu” (ZCR). Dotychczas jednak tylko 3 aglomeracje we Francji je wdrożyły (Grenoble, Strasburg i Paryż), podczas gdy w całej Europie udowodniły swoją skuteczność już w 13 krajach, gdzie utworzono 231 stref.

Projekt ustawy o mobilności, który zmieni nazwę tego mechanizmu na „strefę niskiej mobilności” (ZFE), ułatwi ich wdrożenie poprzez złagodzenie procedur wdrożeniowych przez kilka sąsiadujących społeczności i wprowadzenie niezbędnych narzędzi dla automatycznego sterowania obszarem. Strefy niskiej mobilności są oparte na systemie winiet Crit’Air, który jest w pełni sprawny i dobrze znany kierowcom.

Główną zasadą ZFE jest możliwość ograniczenia dostępu do części jej terytorium do pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń atmosferycznych w danym okresie (niektóre dni tygodnia lub określonych godzinach), zgodnie z wybranymi przez niego kryteriami (rodzaje pojazdów), w celu poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców.

Gminy lub instytucje publiczne współpracy międzygminnej, w których normy jakości powietrza są regularnie przekraczane, będą musiały wdrożyć ZFE przed końcem 2020 r. Wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 będą również musiały zbadać możliwość utworzenia ZFE.

Aby jak najszybciej uruchomić wdrożenie ZFE we Francji, rząd wystosował apel do terytoriów najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza. Na chwilę obecną 15 społeczności zaangażowanych w proces to: Aix-Marseille-Provence, Clermont Auvergne Métropole, Fort-de-France, Grenoble-Alpes Métropole, Grand Lyon, Montpellier Méditerranée Métropole, Métropole Nice Côte d’Azur, Paris, Métropole du Grand Paris, Grand Reims, Métropole Rouen Normandie, Saint-Etienne Métropole, Eurométropole de Strasbourg, Métropole Toulon Provence Méditerranée, Toulouse Métropole.

Aby wesprzeć dalszy rozwój projektu, francuski rząd i Agencja Zarządzania Środowiskiem i Energią ogłosiły dla 19 dodatkowych społeczności wezwanie do projektów wspierających finansowo prowadzenie badań umożliwiających zapowiedź wdrożenia oraz zbadanie wykonalności ZFE.

Strefy niskiej emisji są konkretną i skuteczną reakcją na poprawę jakości powietrza i dzięki zaangażowanym dotychczas terytoriom możliwy jest dynamiczny rozwój projektu.”

Dział Prawny KOBEN

Newsletter