Więcej kontroli ITD w przedsiębiorstwach

Wypełniając dyspozycję rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r.  w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy  w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu , obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców Główny inspektor Transportu Drogowego zarządził, że wartość współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących

[signinlocker id=”18775″]

czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2014 wynosi co najmniej 35.

Oznacza to, że przewoźnicy którzy w 2014 roku zgromadzili na swoim koncie na skutek kontroli na drodze i w przedsiębiorstwie 35 i więcej punków – w tym roku mogą spodziewać się kontroli w przedsiębiorstwie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

[/signinlocker]

Newsletter