Szkolenia okresowe

SZKOLENIA

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Jesteśmy ośrodkiem szkolenia kierowców zawodowych, wpisanym do wymaganych prawem rejestrów, prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Gwarantujemy najwyższą jakość realizowanych kursów.

 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe zgodnie z datą wpisu do prawa jazdy w kolumnie „12” – ograniczenia uprawnień.

 

Szkolenie okresowe odświeża wiedzę kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy. Jest skierowane do kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Przebieg szkolenia

Szkolenie okresowe w formie e-learningu prowadzimy w Katowicach oraz w Bielsku-Białej (do wyboru), w czasie, który Ci najbardziej odpowiada!

Po zakończeniu szkolenia okresowego, otrzymasz od nas Świadectwo kwalifikacji zawodowej. W terminie 21 dni od daty wystawienia Świadectwa powiadamiamy o tym fakcie Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Terminy szkoleń okresowych

W sprawie terminów organizowanych przez nas szkoleń okresowych prosimy o kontakt tutaj.

Podstawy prawne szkoleń okresowych