Chat with us, powered by LiveChat
 

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Jesteśmy ośrodkiem szkolenia kierowców zawodowych, wpisanym do wymaganych prawem rejestrów, prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Gwarantujemy najwyższą jakość realizowanych kursów.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe zgodnie z datą wpisu do prawa jazdy w kolumnie „12” – ograniczenia uprawnień.

Szkolenie okresowe odświeża wiedzę kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy. Jest skierowane do kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Przebieg szkolenia

Szkolenie okresowe w formie e-learningu prowadzimy w Katowicach oraz w Bielsku-Białej (do wyboru), w czasie, który Ci najbardziej odpowiada!

  • 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych dla odpowiednich kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E.
  • 21 godzin zajęć to moduły obowiązkowe szkolenia okresowego.
  • 14 godzin zajęć szkolenia to moduły, wybrane odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Po zakończeniu szkolenia okresowego, otrzymasz od nas Świadectwo kwalifikacji zawodowej. W terminie 21 dni od daty wystawienia Świadectwa powiadamiamy o tym fakcie Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Terminy szkoleń okresowych

W sprawie terminów organizowanych przez nas szkoleń okresowych prosimy o kontakt tutaj.

Podstawy prawne szkoleń okresowych

  • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zapytaj o szkolenie