Szkolenie z zakresu „ Czas pracy kierowców oraz zmiany w prawie pracy” Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

W dniu 28.11.2018 wraz z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach znajdującej się przy ul. Owocowej 6, zorganizowane zostało szkolenie dla klientów Kancelarii Transportowej Koben oraz pracowników.

Podczas tego wydarzenia eksperci z zakresu szkolenia w zakresie czasu pracy kierowców, które przeprowadził starszy inspektor pracy – główny specjalista Pan Damian Cichoń oraz szkolenie w zakresie bieżących zmian w prawie pracy, a w szczególności regulacji dot. zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej przeprowadziła starsza inspektor pracy – specjalista Pani Beata Sikora- Nowakowska.

Uczestnicy podczas szkolenia mogli dowiedzieć się, ale i czynnie zadawać pytania ekspertom co do poruszanych kwestii w obszarach m.in zmian jakie nastąpiły w taryfikatorze kar nakładanych przez inspektorów PIP, czy przedsiębiorca solidarnie odpowiada za przewinienie, którego dokonał pracownik. Co konkretnie będzie mógł sprawdzić inspektor PIP jeżeli chodzi o porę nocną.

Ponadto jakie dokumenty stanowią akta osobowe pracownika, przez ile lat należy przechowywać dane osobowe pracowników z którymi już wygasł stosunek pracy.

Czy pracodawca na żądanie pracownika jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Dodatkowo w jakich warunkach należy przechowywać dokumentację by zapewnić jej należytą ochronę przed zniszczeniem i kradzieżą.

I co ważne Pracodawca, który:

  • Nie prowadzi dokumentacji pracowniczej, akt osobowych;
  • Pozostawia dokumentację pracowniczą oraz akta w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

Podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł – art. 281 pkt 6 i 7 Kp.

Reasumując: Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość zorganizowania wspólnie szkolenia, za merytoryczne i przejrzyste przedstawienie zawiłych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz zmian w prawie pracy. Gorąco liczymy na dalszą współpracę i dzielenie się wiedzą!

Newsletter