Szwajcaria – zniesienie zakazu kabotażu?

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej naciskają, aby Szwajcaria zniosła zakaz kabotażu.

Przewoźnicy szwajcarscy oraz stowarzyszenia transportowe obawiają się, że Szwajcaria zniesie zakaz wykonywania operacji kabotażowych przez przewoźników zagranicznych.

Aktualnie prowadzone są negocjacje pomiędzy Unią Europejską i Szwajcarią w zakresie liberalizacji operacji kabotażowych w sektorze transportu powietrznego, przy okazji których Kraje Europy Środkowej i Wschodniej chcą znieść zakaz kabotażu również w zakresie transportu drogowego.

Na zlecenie Astag (Szwajcarskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych) przeprowadzone zostało badanie, zgodnie z którym szacuje się, że liberalizacja przepisów spowodowałaby utratę 12% udziału w rynku drogowych przewozów towarów.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter