Chat with us, powered by LiveChat

Od poniedziałku 22.06.2020 r. francuski portal ANTAI przeznaczony do udostępniania dokumentacji dotyczącej naruszeń drogowych, opłacania nałożonych mandatów czy też składania odwołań nie działa prawidłowo. Użytkownicy systemu, którzy za jego pośrednictwem podejmują próby wskazania osoby odpowiedzialnej za naruszenie czy też zakwestionowania nałożonej kary mogą w ciągu...