Chat with us, powered by LiveChat

Informujemy, iż weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego...

Zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar w którym omówimy zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Na spotkanie on-line z Karoliną Goniowską - Radcą prawnym Kancelarii Transportowej KOBEN zapraszamy w czwartek, 21 maja, o godzinie 11.00. Rejestracja: https://bit.ly/webinar-zatrudnianiecudzoziemcow Tematy, które zostaną poruszone podczas webinaru to m.in.: legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce;form zatrudnienia...