MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

  W dniu 26 kwietnia 2022 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/738 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania […]

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE Read More »