Obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym o liczbie kierowców oraz o średniej arytmetycznej liczbie kierowców za rok poprzedni.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 stycznia 2022 roku, nałożyła na przewoźników drogowych kolejne obowiązki. Jednym z nich jest konieczność corocznego składania przez przewoźnika oświadczenia o liczbie osób […]

Obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym o liczbie kierowców oraz o średniej arytmetycznej liczbie kierowców za rok poprzedni. Read More »