Kancelaria transportowa

rozporządzenie

Berlin- nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w czasie trwania pandemii COVID- 19.

Parlament niemiecki ogłosił rozporządzenie w sprawie ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV2. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 stycznia 2021 r. i […]

Berlin- nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w czasie trwania pandemii COVID- 19. Read More »

Scroll to Top