transport

INTERPRETACJA ULGI ZUS

    Zgodnie z informacjami uzyskanymi mailowo oraz telefonicznie od ZUS, ulga w podstawie składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe kierowców może być stosowana także do podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

czytaj więcej

SIPSI NADAL OBOWIĄZKOWE

  We Francji weszły w życie przepisy prawa krajowego, stanowiące dalszą implementację do francuskiego porządku prawnego aktów Unii Europejskiej wchodzących do tzw. „Pakietu Mobilności”. Zgodnie z obecnym brzmieniem francuskich przepisów

czytaj więcej

NOWE TOWARY OBJĘTE SYSTEMEM SENT

Uprzedzamy o kolejnych zmianach w ramach regulacji prawnych dotyczących przewozów towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi. W dzienniku ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r.,

czytaj więcej

WZROST PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

  Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. francuska płaca minimalna SMIC została zwiększona o 0,9 %. Dla porównania w poprzednim roku odnotowano wzrost o 0,99 % od stycznia oraz o 2,2%

czytaj więcej
Kategorie

Wypełnij formularz i pobierz skrypt

Newsletter