DOSTĘP ZAKŁADÓW UBEZPIECZNIOWYCH DO DANYCH Z CEPiK

    Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r. zakłady ubezpieczeń zostały wyposażone w nowe uprawnienia w zakresie […]

DOSTĘP ZAKŁADÓW UBEZPIECZNIOWYCH DO DANYCH Z CEPiK Read More »