Chat with us, powered by LiveChat

Zestawienie odstępstw od zakazu jazdy, wydanych przez poszczególne kraje związkowe w Niemczech, z powodu Covid-19 Prawo o ruchu drogowym - zakazy jazdy w niedziele i święta Dane uaktualnione przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG) 18. grudnia 2020 r. ...

Zgodnie z włoskim dekretem ministerialnym nr 560 z dnia 4 grudnia 2020 r. opublikowane na bieżący rok zakazy ruchu dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 t zostają częściowo uchylone na następujących zasadach. Pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 7,5 t, którymi wykonywany jest transport krajowy na terytorium...

Nadrenia Północna-Westfalia - nowy dekret w związku z pandemią Covid-19, dotyczący wyjątków od zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta Ministerstwo Transportu Kraju Nadrenii Północnej-Westfalii informuje, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw towarów ważnych dla ludności i gospodarki, wprowadzone zostają odstępstwa od Przepisów o...

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...