Kary umowne w zleceniach transportowych

Obecnie w większości zleceń transportowych znajdują się postanowienia dotyczące kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportu przewozu towarów. Niemniej jednak, nie wszystkie z nich są zgodne z […]

Kary umowne w zleceniach transportowych Read More »