Trybunał Sprawiedliwości UE, ogłosił, że niemieckie opłaty za użytkowanie dróg są sprzeczne z unijnym prawem

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł w dniu 18 czerwca 2019r., że winieta za użytkowanie dróg w Niemczech przez samochody osobowe jest sprzeczna z prawem Unii. To ważna decyzja m.in. dla milionów polskich kierowców, przejeżdżających przez Niemcy.

Opłaty za korzystanie z autostrad przez samochody osobowe miały być pobierane w Niemczech od października 2020 roku.

Projekt zakładał, że każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Niemczech miał mieć obowiązek uiszczenia opłaty w formie winiety rocznej, w maksymalnej kwocie 130 euro. W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą opłata miała zostać wniesiona przez właściciela lub kierowcę tylko w przypadku korzystania z autostrad.

W planach były winiety dziesięciodniowe (od 2,50 do 25 euro), dwumiesięczne (od 7 do 50 euro) lub roczne (maksymalnie 130 euro). Równolegle władze Niemiec postanowiły, że od momentu poboru opłaty za użytkowanie infrastruktury właściciele pojazdów zarejestrowanych w RFN będą korzystać ze zwolnienia z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości co najmniej równej kwocie tej opłaty, którą musieli uiścić. Niemcy mieli tym samym dostać zwolnienie, które zrekompensuje im opłatę za korzystanie z dróg, tak że ciężar ekonomiczny wspomnianej opłaty de facto spoczywałby jedynie na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

TSUE stwierdził, że opłata za użytkowanie infrastruktury połączona ze zwolnieniem z podatku od pojazdów samochodowych, z którego korzystają właściciele pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową oraz naruszenie zasad swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Zwiększyłoby to koszty transportu przewoźników z innych państw członkowskich, a w związku z tym także cenę produktów, wpływając w ten sposób na ich konkurencyjność. Podobnej argumentacji użyto również wobec dostępu usługodawców i usługobiorców do rynku niemieckiego.

Niemcy powinny teraz zmienić prawo. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że kraj członkowski nie zastosował się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

Dział prawny Koben sp. z o.o.