Chat with us, powered by LiveChat

Pobierz zestawienie Zakazy prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym w Polsce  Dotyczy pojazdów Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów  Obszar W całym kraju  Zakaz W dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godz. 18:00 do godz. 22:00; W dni ustawowo...

W dniu 25 maja 2020 r. Parlament Europejski i Rada (UE) uchwaliły rozporządzenie nr 2020/698 ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych...

Minister Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego kontroli na granicy wewnętrznej. Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, zostaje przedłużona o kolejne 10 dni – od 4 do 13 maja br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych...

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła reformę unijnego sektora transportu drogowego, znaną jako Pakiet Mobilności. Nowe przepisy poprawić mają warunki pracy kierowców, wprowadzą specjalne zasady delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym oraz zaktualizują przepisy dotyczące dostępu do rynku przewozów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezydencja Rady...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w celu dalszego zapewnienia przepływu towarów, a tym samym zaopatrzenia ludności, zniesiono zakaz jazdy w niedziele i święta. W związku z kryzysem wywołanym przez epidemię Koronawirusa, zakaz jazdy w niedziele i święta dla pojazdów ciężarowych, zostaje zniesiony ze skutkiem natychmiastowym do 30 czerwca. „Dzięki rozszerzeniu możliwości transportu wszystkich towarów...

W związku z obecną wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią zakażeń wirusem COVID-19 wiele państw europejskich, celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania międzynarodowego transportu towarów, podejmuje kroki dotyczące czasowego zawieszenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zgodnie z informacją...