Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w celu dalszego zapewnienia przepływu towarów, a tym samym zaopatrzenia ludności, zniesiono zakaz jazdy w niedziele i święta. W związku z kryzysem wywołanym przez epidemię Koronawirusa, zakaz jazdy w niedziele i święta dla pojazdów ciężarowych, zostaje zniesiony ze skutkiem natychmiastowym do 30 czerwca. „Dzięki rozszerzeniu możliwości transportu wszystkich towarów...

W związku z obecną wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią zakażeń wirusem COVID-19 wiele państw europejskich, celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania międzynarodowego transportu towarów, podejmuje kroki dotyczące czasowego zawieszenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zgodnie z informacją...

W związku z trwającą pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o wprowadzeniu tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy, powołując...

W dniu 16 marca 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w obliczu aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaproponowała państwom członkowskim UE rozwiązania dotyczące zarządzania granicami, mające na celu ograniczenie przepływu osób w ramach państw członkowskich oraz wprowadzenie środków umożlwiających usprawnienie...

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Polska Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa...

Od 1 marca 2020 r. w życie wchodzą holenderskie przepisy dotyczące delegowania i zgłaszania pracowników mających wykonywać pracę na terenie Królestwa Niderlandów. Ustawa WagwEU dostosowuje holenderskie prawo do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług....

Pomimo znacznych różnic w opiniach państw członkowskich z końcem 2019 r. udało się osiągnąć porozumienie trójstronne w sprawie Pakietu Mobilności. 21 stycznia 2020r. porozumienie zostało zatwierdzone przez unijną Komisję Transportu i Turystyki. Przepisy te muszą teraz zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski...

BREXIT Po 31 stycznia 2020 r. swój bieg rozpocząć ma co najmniej 11-miesięczny okres przejściowy, który strony przeznaczyć mają na negocjację nowych porozumień i umów handlowych zastępujących regulacje wewnątrzunijne. Premier Boris Johnson zapewnił, że nie przewiduje przedłużania okresu przejściowego i planuje zawrzeć odpowiednią umowę handlową do...

Z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz następujący po nich okres między kadencjami negocjacje nad Pakietem mobilności wznowiono w ramach trilogu dopiero w dniu 25 listopada 2019 r. Czas trwania rozmów nad wspólną regulacją unijną wskazuje, jak trudne jest osiągniecie kompromisu w sprawie Pakietu...