BREXIT Po 31 stycznia 2020 r. swój bieg rozpocząć ma co najmniej 11-miesięczny okres przejściowy, który strony przeznaczyć mają na negocjację nowych porozumień i umów handlowych zastępujących regulacje wewnątrzunijne. Premier Boris Johnson zapewnił, że nie przewiduje przedłużania okresu przejściowego i planuje zawrzeć odpowiednią umowę handlową do...

Z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz następujący po nich okres między kadencjami negocjacje nad Pakietem mobilności wznowiono w ramach trilogu dopiero w dniu 25 listopada 2019 r. Czas trwania rozmów nad wspólną regulacją unijną wskazuje, jak trudne jest osiągniecie kompromisu w sprawie Pakietu...

Sytuacja wokół planowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nabiera tempa. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przedstawiciele 27 państw członkowskich udzielili Brytyjczykom zgody na elastyczne odroczenie terminu wystąpienia do dnia 31 stycznia 2020 r. Decyzja ta została sfinalizowana w pisemnej procedurze z udziałem Wielkiej Brytanii. UE27 zastrzegła...

W głosowaniu, które odbyło się 22 października 2019 r. brytyjska Izba Gmin wstępnie zaakceptowała treść umowy brexitowej (Withdrawal Agreement Bill), wypracowanej z udziałem organów Unii Europejskiej podczas szczytu unijnego w Brukseli w dniu 17 października br. Umowa została przyjęta do porządku prac stosunkowo niewielką większością...

13 czerwca 2019 r. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające European Labor Authority (Europejski Urząd Pracy). Pojęcie Europejskiego Urzędu ds. Pracy zostało pierwszy raz zaprezentowane w strukturach Unii Europejskiej 15 marca 2018 r,. kiedy to Komisja Europejska przedstawiła Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie nowego organu. Po opracowaniu...

Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy począwszy od 15 czerwca 2019 r. wyposażone zostać muszą w inteligentne tachografy, czyli tachografy IV generacji. To rozwiązanie, to reakcja organów unijnych na manipulacje urządzeniami rejestrującymi czas pracy kierowców. Nowe urządzenia, mają ograniczyć możliwość ingerencji kierowców w ich działanie oraz usprawnić...

Przegłosowane przez Parlament Europejski w dniu 10 stycznia oraz 4 kwietnia 2019 r. przepisy unijne w ramach tzw. „Pakietu Mobilności” przewidują liczne zmiany w zakresie delegowania, zasad kabotażu czy też czasu odpoczynku kierowców. Przedmiotem analizy organów Unii Europejskiej stało się również zastosowanie przepisów Rozporządzenia nr 561/2006...

W dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności, który spowoduje daleko idące zmiany w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących transportu, delegowania kierowców, a także dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw, okresów odpoczynku oraz pozycjonowania za pomocą tachografów. Parlamentarna Komisja przyjęła również nowe przepisy...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close