Chat with us, powered by LiveChat

VIA TOLL – OKRES PRZEJŚCIOWY DO KOŃCA WRZEŚNIA

15 kwietnia 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono okres przejściowy, w trakcie którego stopniowo wygaszany będzie obecnie funkcjonujący system poboru opłat – viaTOLL. Okres przejściowy obejmuje 3 miesiące, za sprawą wprowadzonej zmiany kończyć się będzie 30 września, a nie jak pierwotnie zakładano, 30 czerwca. Ostatniego września system viaTOLL przestanie działać, a jego miejsce zajmie e-TOLL, nowy system poboru opłat.

Przed wygaszeniem systemu viaTOLL, w okolicach połowy maja, rozpocznie się rejestracja w systemie e-TOLL. Nowy system ma zacząć działać w połowie czerwca. Oznacza to, że w okresie przejściowym oba systemy będą funkcjonowały równocześnie.

Rejestracja pojazdów można będzie dokonać poprzez stronę https://etoll.gov.pl. Warto podkreślić, iż korzystanie z systemu e-TOLL nie wiąże się z koniecznością zawierania umowy.

Rejestracji w systemie e-TOLL można dokonać jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia viaTOLL. Z informacji uzyskanych telefonicznie od właściwego organu wynika, iż wypowiadając umowę z viaTOLL należy wskazać numer konta, na który w terminie 30 dni zostaną przelane środki pieniężne znajdujące się na kontach przedpłaconych viaTOLL. Należy podkreślić, że korzystanie z systemu e-TOLL w pełni, będzie możliwe dopiero po wcześniejszym zwróceniu urządzeń OBU i złożeniu wspomnianego wypowiedzenia (nie ma możliwości korzystania z obu systemów jednocześnie).

Podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi firm transportowych (tzw. operatorzy OBU i ZSL) będą dostarczać nowe urządzenia ZSL oraz OBU na zasadach komercyjnych. Zainteresowani operatorzy urządzeń ZSL i OBU będą musieli pozytywnie przejść testy i otrzymać zgodę Krajowej Administracji Skarbowej na integrację z systemem e-TOLL. Do przewoźnika będzie należeć decyzja o tym, które urządzenie z dopuszczonych do użytku, zostanie zakupione. Lista dostępnych dostawców urządzeń oraz  informacja o sposobie przeprowadzania testów jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/informacje-dla-operatorow-obu-i-zsl