Webinaria

Webinar: List przewozowy CMR i jego neutralizacja

Webinar odbył się 21 czerwca 2022 roku

Prelegent: Kinga Kawczyńska – Adwokat Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Jak poprawnie skonstruować umowę zlecenie dla kierowcy?

Webinar odbył się 31 maja 2022 roku

Prelegent: Monika Malinowska – Adwokat Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Pułapki w zleceniach transportowych

Webinar odbył się 24 maja 2022 roku

Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Licencja transportowa dla pojazdów poniżej 3,5 tony

Webinar odbył się 10 marca 2022 roku

Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Bilateralny, cross-trade czy kabotaż — kiedy kierowca jest delegowany?

Webinar odbył się 24 lutego 2022 roku

Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Najważniejsze zmiany nadchodzące dla branży transportowej

Webinar odbył się 18 stycznia 2022 roku

Prelegent: dr Michał Prusek – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Planowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców

Webinar odbył się 9 grudnia 2021 roku

Prelegent: Karolina Butryn-Tatus – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: W jakim kierunku zmierzają zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców?

Webinar odbył się 18 listopada 2021 roku

Prelegent: dr Michał Prusek – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Jak uchronić się przed karą za przewóz nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii?

Webinar odbył się 21 października 2021 roku

Prelegent: Karolina Butryn-Tatus – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Jak sprawnie przejść z systemu VIATOLL na E-TOLL?

Webinar odbył się 9 września 2021 roku

Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców zgodnie z rozporządzeniem 561 2006

Webinar odbył się 24 czerwca 2021 roku

Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Pakiet Mobilności – przegląd zmian w zakresie wynagradzania kierowców i zawodu przewoźnika

Webinar odbył się 10 czerwca 2021 roku

Prelegent: Karolina Butryn-Tatus – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Tarcza 4.0. dla przedsiębiorstw transportowych

Webinar odbył się 25 czerwca 2020 roku

Prelegent: dr Michał Prusek – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Pakiet mobilności część III

Pakiet Mobilności cz. 3 – planowane zmiany w zakresie delegowania kierowców w transporcie drogowym

Webinar odbył się 18 czerwca 2020 roku

Prelegent: Karolina Butryn – Prawnik Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar - Pakiet mobilności cz. II

Pakiet mobilności – zmiany w dostępie do zawodu przewoźnika i rynku transportowego

Webinar odbył się 9 czerwca 2020 r.
Prelegent: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar - Przedłużenie ważności dokumentacji kierowców oraz procedur w dobie pandemii

Webinar odbył się 4 czerwca 2020

Wykładowca: dr Michał Prusek – Prawnik

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar - Pakiet mobilności

Pakiet mobilności – Zmiany w zakresie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, czasie odpoczynku i tachografach

Webinar odbył się 28 maja 2020

Wykładowca: Karolina Butryn – Prawnik

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar - Zatrudnienie cudzoziemców w branży transportowej

Webinar odbył się dnia 21 maja 2020

Wykładowca: Karolina Goniowska – Radca prawny

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Tarcza 3.0 dla transportu oraz pomoc ze środków unijnych

Webinar odbył się dnia 14 maja 2020

Wykładowca: dr Michał Prusek

Szkolenie dotyczyło m.in.:
– nowych zasad protokołowania kontroli ITD,
– zmian w procedurze wydawania zaświadczeń ADR,
– nowych zasad przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców,
– modyfikacji w legalizacji pracy cudzoziemców,
– rozszerzenia kręgu adresatów świadczenia postojowego, zwolnienia ze składek ZUS oraz pożyczki,
– zmniejszenia możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników,
– pomocy finansowej ze środków unijnych.

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Tarcza Finansowa - na jaką pomoc mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy?

Webinar odbył się dnia 7 maja 2020

Wykładowca: Karolina Butryn

Podczas webinaru omówiliśmy tematy:

1. Warunki otrzymania pomocy, katalog podmiotów uprawnionych
2. Procedura wnioskowania
– Kto może złożyć wniosek?
– Decyzja
– Procedura odwoławcza
3. Rodzaje wsparcia
– Subwencja finansowa – charakterystyka
– Łączenie subwencji z inną pomocą
4. Wysokość wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców
5. Zasady zwrotu wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców
6. Dodatkowe informacje
7. Pytania

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar: Jakie obowiązki musi spełnić kierowca, dokonujący przewozu w czasach pandemii?

Webinar odbył się 30 kwietnia 2020
Wykładowca: Karolina Goniowska – Radca prawny Kancelarii Transportowej KOBEN

Na webinarze poruszone zostały tematy:
– Konieczność posiadania odpowiednich dokumentów, w trakcie wykonywania transportu w czasach pandemii m.in. na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Czech, Włoch
– Dodatkowe obowiązki jakie powinien spełnić kierowca dokonujący przewozu drogowego towarów
– Ważność dokumentów m.in. prawa jazdy, świadectwa kierowcy, certyfikatu kwalifikacji zawodowych kierowców, karty kierowcy

Odpowiadamy m.in. na poniższe pytania:
– Czy na terenie Czech potrzebne jest odpowiednie zaświadczenie?
– Czy przed wjazdem do Włoch, kierowca powinien się dokonać rejestracji w odpowiedniej służbie zdrowia?
– Czy kierowca może pracować, w przypadku utraty ważności prawa jazdy?

Kancelaria Transportowa KOBEN
dok@koben.pl
+48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Webinar - Tarcza Antykryzysowa - 6 kwietnia 2020

Webinar, w trakcie którego mecenas Karolina Goniowska omawia zapisy ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej. Od strony praktycznej tłumaczy jak skorzystać z poszczególnych narzędzi wsparcia przedsiębiorstwa.

W Kancelarii Transportowej KOBEN wspieramy przedsiębiorców w pełnej obsłudze prawnej ich działalności.