Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W ostatnim czasie organy węgierskie znalazły nowy sposób jak uprzykrzyć życie firmom transportowym poprzez nakładanie wysokich kar pieniężnych za brak dodatkowego dokumentu w pojeździe. Z uwagi na obecność Polski w Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy stosować się do przepisów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego jeżeli jesteśmy stroną...