Chat with us, powered by LiveChat

Z 27 na 28 stycznia 2021 roku, Parlament węgierski, w odpowiedzi na szeroką krytykę wprowadzenia obowiązku rejestracji operacji transportowych w ramach systemu BiReg, wprowadził do poprzednich regulacji szereg poprawek. WAŻNE: poprawki obowiązują od dnia 4 lutego 2021 roku, co sprawia, że przewoźnicy przemieszczający się przez terytorium...

Rząd węgierski, rozporządzeniem rządowym nr 722/2020 (722/2020 kormányrendelet), wprowadził  obowiązek rejestracji przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową na terenie Węgier. Obowiązek dotyczy wszystkich, także węgierskich przedsiębiorstw. Rejestracji będzie można dokonać na portalu internetowym , najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku. Należy zgłaszać każdą trasę, która ma zostać...

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

W ostatnim czasie organy węgierskie znalazły nowy sposób jak uprzykrzyć życie firmom transportowym poprzez nakładanie wysokich kar pieniężnych za brak dodatkowego dokumentu w pojeździe. Z uwagi na obecność Polski w Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy stosować się do przepisów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego jeżeli jesteśmy stroną...