Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006. Francja W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006: - art. 6 ust. 1...

BREXIT Po 31 stycznia 2020 r. swój bieg rozpocząć ma co najmniej 11-miesięczny okres przejściowy, który strony przeznaczyć mają na negocjację nowych porozumień i umów handlowych zastępujących regulacje wewnątrzunijne. Premier Boris Johnson zapewnił, że nie przewiduje przedłużania okresu przejściowego i planuje zawrzeć odpowiednią umowę handlową do...

Sytuacja wokół planowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nabiera tempa. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przedstawiciele 27 państw członkowskich udzielili Brytyjczykom zgody na elastyczne odroczenie terminu wystąpienia do dnia 31 stycznia 2020 r. Decyzja ta została sfinalizowana w pisemnej procedurze z udziałem Wielkiej Brytanii. UE27 zastrzegła...

W głosowaniu, które odbyło się 22 października 2019 r. brytyjska Izba Gmin wstępnie zaakceptowała treść umowy brexitowej (Withdrawal Agreement Bill), wypracowanej z udziałem organów Unii Europejskiej podczas szczytu unijnego w Brukseli w dniu 17 października br. Umowa została przyjęta do porządku prac stosunkowo niewielką większością...

Już 31 października 2019 r. z Unii Europejskiej wystąpić ma Wielka Brytania. Termin BREXITU coraz bliżej, a negocjacje między organami UE, a przedstawicielami Zjednoczonego Królestwa są nadal w toku. W związku z przedłużającymi się negocjacjami 9 września 2019 r., parlament brytyjski zatwierdził tzw. Ustawę Benna, która ma...

13 marca br. Izba Gmin odrzuciła wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy (tzw. Twardy Brexit).Za bezumownym wyjściem z Unii Europejskiej głosowało 308 posłów, a przeciwko było 312 posłów. Dzisiaj Izba Gmin powinna zdecydować, czy będzie wnosiła o wydłużenie terminu do opuszczenia Unii Europejskiej.W związku z...

Moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. To już 29 marca br., a konkretów nadal brak. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, mającego zapobiec przerwaniu połączeń transportowych w razie braku zawarcia umowy z Wielką Brytanią. Czy to uchroni przewoźnika przed negatywnymi konsekwencjami...

Brytyjski rząd poparł projekt umowy dotyczącej Brexitu. Na dzień 25 listopada został zwołany nadzwyczajny szczyt 27 państw członkowskich, na którym Unia Europejska ma zatwierdzić porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednym z ważniejszych ustaleń jest kwestia, że nie będzie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną....

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca”. Broszura zawiera potencjalne scenariusze Brexitu wraz z informacjami dla przedsiębiorców, jak się do nich przygotować. „Broszura ma celu wsparcie przedsiębiorców w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowania modelu biznesowego do nowych okoliczności. - Zdecydowaliśmy się...

Wielka Brytania opublikowała tzw. „Białą Księgę”- dokument, który przedstawia założenia przyszłej relacji z Unią Europejską. Dokument odnosi się do pięciu obszarów: Gospodarka Społeczności Zjednoczenie Demokracja Miejsce Wielkiej Brytanii na świecie. Najistotniejsze założenie dotyczy kwestii zachowania wolnego handlu z Unią Europejską. Wielka Brytania przestanie być członkiem jednolitego...