Chat with us, powered by LiveChat

Włochy – będzie zakaz odbioru 45h w pojeździe?

Włoski związek przewoźników drogowych sprzeciwia się liberalizacji praw przewoźników, polegającej m.in. na wydłużeniu okresu kabotażu oraz jednolitej stawki dla wszystkich przewoźników.

Dodatkowo, włoski związek zawodowy w oświadczeniu z dnia 3 lipca 2017 r. podkreślił, że proponowane zmiany dla przewoźników drogowych, które mają zostać wprowadzone w Pakiecie Mobilnym są niezgodne z zasadami bezpieczeństwa. Skrytykowany został również plan wprowadzenia jednolitej stawki godzinowej dla wszystkich przewoźników wykonujących usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej.

 

Włoski związek przewoźników, w ślad za takimi państwami jak Belgia, Francji i Niemcy, wzywa do natychmiastowego zakazu odbierania 45 godzinnej tygodniowej przerwy w pojeździe.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN